Jdi na obsah Jdi na menu

Zastupitelstvo obce v letech 2018-2022

Ve dnech 5.-6. října 2018 se konaly v celé České republice volby do obecních zastupitelstev na volební období 2018-2022. Do 7 členného obecního zastupitelstva obce Jestřabí kandidovalo rekordních 19 zdejších občanů, z toho čtyři ženy. Všichni kandidáti kandidovali jako nezávislí (NK) bez politické příslušnosti k jakékoliv politické straně či uskupení.

Do zastupitelstva obce Jestřabí byli zvoleni následující občané (seřazeni podle počtu obdržených hlasů):

 

Josef Černíček čp. 37 (získal 78 hlasů)

Mgr. Kateřina Šuráňová čp. 119 (74 hlasů)

Josef Slaběňák čp. 58 (72 hlasů)

Stanislav Urban čp. 104 (69 hlasů)

Jindřich Hnilo čp. 70 (57 hlasů)

Ing. Pavel Šuráň čp. 81 (57 hlasů)

Bc. Tomáš Mudrák čp. 9 (52 hlasů)

 

Dalšími kandidáty do zastupitelstva byli (podle pořadí): Stanislav Sláma čp. 23 (50 hlasů), Lucie Králíková čp. 102 (50), Marie Spáčilová čp. 42 (50), Michal Černíček čp. 37 (46), Václav Králík čp. 20 (44), Ondřej Vaněk čp. 125 (42), Tomáš Králík čp. 51 (36), Alena Šuráňová čp. 81 (32), Jiří Tománek čp. 38 (28), Mgr. Pavel Šuráň čp. 81 (28), Petr Lukáš čp. 86 (24) a Václav Vaněk nejml. čp. 14 (23).  

Obecních voleb se v Jestřabí zúčastnilo 66,95 % voličů, tj. 156 voličů z celkového počtu 233 oprávněných voličů s trvalým pobytem v obci Jestřabí. Všichni volící voliči rozdělili mezi všechny kandidáty celkem 912 hlasů, v průměru jeden volič zakřížkoval 5,8 kandidáta. Mezi zvolenými zastupiteli jsou pouze dva kandidáti, kteří byli zvoleni poprvé: 70letý Josef Slaběňák a 28letý Tomáš Mudrák. Josef Slaběňák je nejstarším poprvé zvoleným zastupitelem od roku 1990. Vůbec nejstarším jestřabským zastupitelem je Stanislav Urban, kterému je 72 let. Nejmladším zastupitelem je Tomáš Mudrák. Podruhé byli do zastupitelstva obce zvoleni Josef Černíček a Stanislav Urban, potřetí Kateřina Šuráňová, počtvrté Jindřich Hnilo a celkem osmkrát pak dosavadní starosta Ing. Pavel Šuráň.

Průměrný věk jestřabského zastupitele je 54,4 let. To ze zastupitelstva činí nejstarší zvolené od roku 1990. Věk zastupitelů od roku 1998 setrvale stoupá, tehdy měli zastupitelé v okamžiku zvolení průměrný věk 36 let (sic!). V roce 2014 překročil věk zastupitelů hranici 50 let na bezmála 52 let a nyní nadále stoupl. Přitom věková struktura 19 kandidátů do zastupitelstva dávala naději, že dojde k velkému omlazení vedení obce. Byli mezi nimi 4 dvacátníci, 6 třicátníků, 4 čtyřicátníci, 2 padesátníci, jeden šedesátník a 2 sedmdesátníci. Bohužel do zastupitelstva nebyl zvolen žádný z kandidátů z nejpočetněji zastoupené věkové skupiny třicátníků, ale naopak byli zvoleni všichni 4 nejstarší kandidáti ve věkovém rozmezí 59 až 72 let, dále pak dva čtyřicátníci a jeden dvacátník. Vítězství starších kandidátů je zřejmě dáno velkým množstvím mladších kandidátů do 40 let, kterých bylo celkem 10, což tříštilo hlasy a znesnadňovalo výběr. A rovněž zvolenou špatnou strategií, kdy kandidovalo několik osob z jedné a téže rodiny, kteří se vzájemně „vybili“ mezi sebou. Snad se kandidáti za 4 roky lépe domluví a zvolí vhodnější strategii.

Na ustavující schůzi, která se uskutečnila 31. října 2018 bylo voleno nové vedení obce: starostou obce se stal Josef Černíček, místostarostou ing. Pavel Šuráň. Rovněž byl zvolen předseda kontrolního výboru, kterým se stal Jindřich Hnilo, předsedou finančního výboru Zastupitelstva obce Jestřabí pak Stanislav Urban.  (pf)          Zdroj: volby.cz