Jdi na obsah Jdi na menu

Sbor dobrovolných hasičů

Dne 28. října 1945 byl v naší obci založen Sbor dobrovolných hasičů (SDH). U zrodu této organizace stál Jaroslav Saňák č. 50 a tehdejší předseda místního národního výboru (MNV) Jan Šuráň č. 67. Toho dne zastupitelstvo obce rozhodlo o založení sboru dobrovolných hasičů a ještě téhož dne se do něj přihlásilo 21 členů (z toho 1 žena). Ihned poté se uskutečnila ustavující schůze, na které byli zvoleni funkcionáři SDH  (dále jen „sboru“) v Jestřabí, jehož prvním starostou se stal předseda MNV Jan Šuráň č.67.
Nyní bylo potřeba sehnat dostatek financí na fungování sboru, zakoupení stejnokrojů a materiálního vybavení. Nejdříve byla uspořádána sbírka mezi občany obce, poté se sbor obrátil s žádostí o finanční příspěvek na okolní hasičské sbory a obce, jednatel sboru pan Jar. Saňák oslovil své obchodní dodavatele. Sbor se pustil do pořádání mnoha společenských akcí v obci, jako je stavění máje, pořádání tanečních zábav, plesů, dokonce i divadelních představení. A i v budoucnu si tak zajišťoval získávání prostředků potřebných k rozvoji sboru.
První akce, které se sbor zúčastnil, byl okresní sjezd hasičských sborů v Uherském Brodě. V dalších letech se zúčastňoval a také pořádal okrskové soutěže, dokonce pomohl i se založením sboru v Popově a na Kochavci. A samozřejmě se věnoval své hlavní činnosti, a to ochraně majetku občanů před ohněm buď formou prevence (kontrola komínů) anebo formou zásahů při samotných požárech. První hasičská zbrojnice byla umístěna v budově hostince č. 50, od r. 1950 v budově Kulturního domu, dne 17.7.1977 byla slavnostně otevřena nová budova hasičské zbrojnice, kterou si hasiči a občané vybudovali brigádně.  
I dnes po více než 60 letech své existence, i když ne již tak aktivně, hasiči naplňují odkaz svých předchůdců. Nadále se zúčastňují okrskových soutěží a pomáhají při likvidaci požárů profesionálním hasičským sborům. Starostou sboru je Vladimír Šuráň č. 55.

 

Příspěvky

Hasiči cvičili v mateřské škole v Jestřabí, květen 2010

 
29. 12. 2010 | | Rubrika: Sbor dobrovolných hasičů | Fotografie: Hasičské cvičení v MŠ, květen 2010 | Komentářů: 0

Okrsková hasičská soutěž v Jestřabí, květen 2010


 
29. 12. 2010 | | Rubrika: Sbor dobrovolných hasičů | Fotografie: Okrsková hasičská soutěž v Jestřabí, květen 2010 | Komentářů: 0

60. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Jestřabí (1945-2005)

60. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Jestřabí (1945-2005)

 
28. 12. 2010 | | Rubrika: Sbor dobrovolných hasičů | Komentářů: 0

Okrsková hasičská soutěž v Jestřabí, květen 2005

Okrsková hasičská soutěž v Jestřabí, květen 2005

 
28. 12. 2010 | | Rubrika: Sbor dobrovolných hasičů | Komentářů: 0