Jdi na obsah Jdi na menu

Český červený kříž

Předchůdcem Československého červeného kříže (ČSČK) v Jestřabí byla tzv. „Samaritánská služba“ (od r. 1936). V červenci 1953 byla na veřejné schůzi ustavena „Místní skupina ČSČK v Jestřabí“, členy  se okamžitě stalo 16 přítomných občanů (z toho 4 ženy). O vznik organizace se zasloužil především pan Jaroslav Saňák č. 50, který byl téměř dalších 40 let její hnací silou. Prvním předsedou ČSČK se stal Jaroslav Strnad č. 12. V dalších letech se přihlašovali noví členové (zvláště ženy a dívky). Zásluhou ČSČK byla v obci r. 1960 zřízena Dětská poradna pro matky s malými dětmi. Od svého počátku pořádal ČSČK v Jestřabí vlastní ples, taneční zábavy a fašanky. Promítal zdravotnické filmy, pořádal lékařské přednášky, školení, terénní cvičení, brigády a prováděl zdravotnické služby a hlídky, navštěvoval staré občany a organizoval dárcovství krve.
Po rozdělení republiky v roce 1993 byla organizace přejmenována na Český červený kříž (ČČK). Nyní má místní organizace ČČK 37 členů, její předsedkyní je od r. 1991 Jarmila Šuráňová č. 81.