Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krizové řízení a bezpečnost občanů

Vážení spoluobčané, na webové stránce pracoviště krizového řízení Městského úřadu Valašské Klobouky naleznete především základní charakteristiku jednotlivých oblastí, kterými se pracoviště zabývá, ale také další dokumenty a odkazy, které Vám mohou pomoci lépe se zorientovat v životních situacích a to zejména ve spojitosti s mimořádnými událostmi.

Krizové řízení u obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky je souhrnem:

§  legislativních, 
§  personálních, 
§  organizačních, 
§  finančních, 
§  technických a materiálních opatření.

Cílem je připravit ORP Valašské Klobouky jako celek na mimořádné události a krizové situace, které mohou území ORP postihnout.

Základem krizového řízení ORP  je legislativní zmocnění

§  hejtmana kraje, 
§  starosty obce s rozšířenou působností, 
§  a starostů obcí,

učinit jako veřejní činitelé zásadní rozhodnutí v rámci přípravy území a při řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Hejtman a starostové obcí jsou povinni přijmout opatření pro řešení krizových situací a k jejich zabezpečení jsou vybaveni pravomocemi ze zákona. Právnické, podnikající fyzické osoby a občané jsou ve smyslu platných zákonů povinni za konkrétních, vymezených podmínek plnit úkoly při přípravě nebo při řešení mimořádných událostí a krizových stavů, stanovené hejtmanem nebo starostou obce.

Hejtman a starosta ORP si pro přípravu na krizové situace zřizují bezpečnostní radu jako svůj koordinační orgán a pro řešení krizových situaci si jako svůj pracovní orgán zřizují krizový štáb.