Jdi na obsah Jdi na menu

HISTORIE: Zastupitelstvo obce Jestřabí v letech 1989-2014

14. 11. 2014

Cesta k samostatnosti Obce Jestřabí

 

První volby do obecního zastupitelstva po „sametové“ revoluci proběhly 24. listopadu 1990. Od roku 1976 byla naše obec integrována v rámci střediskové obce Štítná nad Vláří. Z Jestřabí byli do Obecního zastupitelstva ve Štítné nad Vláří v roce 1990 zvoleni Ing. Pavel Šuráň čp. 81 a Miroslav Mudrák čp. 9. Tyto volby však byly pro porušení zákona o obcích prohlášeny za neplatné. Zákon ukládal, že volby proběhnou samostatně ve všech obnovených obcích. Osamostatnění obce Jestřabí předcházela veřejná schůze, kde většina občanů požadovala obnovit v Jestřabí obecní úřad. Důležitou úlohu v tomto rozhodování sehrál Stanislav Tománek čp. 111, který byl požádán, zda by byl ochoten stanout v čele obce ve funkci starosty. Po jeho kladném vyjádření byla sestavena volební kandidátka a následně proběhly volby do obecního zastupitelstva.

 

Výsledky voleb v letech 1991-2014

 

První komunální volby do samostatného obecního zastupitelstva v Jestřabí se konaly dne 23. března 1991. V čele devítičlenného zastupitelstva stanul Stanislav Tománek čp. 111, zástupcem starosty byl zvolen Ing. Pavel Šuráň čp. 81. Dalšími členy obecního zastupitelstva v letech 1991-1994 byly Ludmila Fojtíková čp. 8, Jindřich Hnilo čp. 70, Marie Hýblová čp. 123, Miroslav Mudrák čp. 9, Josef Hyžík čp. 115, Stanislav Ptáček čp. 26 a Josef Hýbl čp. 32.   

Ve dnech 18.-19. listopadu 1994 se uskutečnily volby nového obecního zastupitelstva na léta 1994-1998. Vzhledem k tomu, že v obci nebyla žádná politická strana, byly sestaveny dvě šestičlenné kandidátky Sdružení nezávislých kandidátů (SNK). Jedno Sdružení nezávislých kandidátů získalo bezmála 61 % hlasů, získalo čtyři mandáty a druhé Sdružení nezávislých kandidátů obdrželo 39 % se ziskem 3 mandátů. Do sedmičlenného zastupitelstva byli zvoleni Jindřich Hnilo čp. 70, Marie Hýblová čp. 123, Josef Hyžík čp. 115, Ing. Pavel Šuráň čp. 81 (za jedno SNK), Josef Marek čp. 100, Stanislav Ptáček čp. 26 a Stanislav Tománek čp. 111 (za druhé SNK). Starostou obce byl podruhé zvolen pan Stanislav Tománek, místostarostou opět Ing. Pavel Šuráň.    

Na volební období 1998-2002 souhlasilo s kandidaturou do obecního zastupitelstva 11 občanů, tentokrát kandidoval každý jako nezávislý kandidát (NK). Volby proběhly ve dnech 13.-14. listopadu 1998 a do obecního zastupitelstva byli  zvoleni  Václav Králík čp. 20, Zdena Králíková čp. 116, Zdeněk Lamačka čp. 3, Zdeněk Strážnický čp. 118, Ing. Pavel Šuráň čp. 81, Miroslav Tománek čp. 97 a Václav Vaněk ml. čp. 14. Starostou obce byl zvolen Ing. Pavel Šuráň, místostarostou Zdeněk Strážnický.

Ve dnech 1.-2. listopadu 2002 proběhly volby do zastupitelstva obce na volební období 2002-2006. Do sedmičlenného zastupitelstva obce byli z 10 nezávislých kandidátů zvoleni Zdeněk Strážnický čp. 118, Ing. Pavel Šuráň čp. 81, Marie Spáčilová čp. 42, Zdeněk Lamačka čp. 3, Václav Králík čp. 20, Pavel Miklas čp. 34 a Petr Fojtík čp. 6. Starostou obce se opět stal Ing. Pavel Šuráň a místostarostou Zdeněk Strážnický.  

Ve dnech 20.-21. října 2006 se konaly v celé České republice volby do obecních zastupitelstev na volební období 2006-2010. Do sedmičlenného Zastupitelstva obce Jestřabí kandidovalo 11 občanů jako nezávislí kandidáti (NK). Byli vybráni následující zastupitelé: Ing. Pavel Šuráň čp. 81, Zdeněk Strážnický čp. 118, Marie Spáčilová čp. 42, Josef Králík st. čp. 116, Zdeněk Lamačka čp. 3, Miroslav Mudrák čp. 9, Václav Králík čp. 20. Nově zvolené Zastupitelstvo obce Jestřabí na své ustavující schůzi zvolilo starostou obce Jestřabí potřetí za sebou Ing. Pavla Šuráně, místostarostou se potřetí stal Zdeněk Strážnický.  

Ve dnech 15.-16. října 2010 se konaly v celé České republice volby do obecních zastupitelstev na volební období 2010-2014. Do 7 členného obecního zastupitelstva kandidovalo tentokrát 14 občanů, z toho celou polovinu kandidátů tvořily ženy. Všichni kandidovali jako nezávislí kandidáti (NK). Do zastupitelstva obce Jestřabí byli zvoleni následující občané: Ing. Pavel Šuráň čp. 81, Zdeněk Strážnický čp. 118, Ing. Věra Tománková čp. 97, Zdeněk Lamačka čp. 3, Bc. Kateřina Šuráňová čp. 119, Marie Spáčilová čp. 42 a Josef Králík čp. 116. Starostou obce byl počtvrté za sebou zvolen Ing. Pavel Šuráň, místostarostou Obce Jestřabí se stala  poprvé žena, a to Ing. Věra Tománková.  

Ve dnech 10.-11. října 2014 se konaly v celé České republice volby do obecních zastupitelstev na volební období 2014-2018. Do 7 členného obecního zastupitelstva obce Jestřabí kandidovalo 12 občanů, z toho dvě ženy. Všichni kandidovali jako nezávislí kandidáti (NK). Do zastupitelstva obce Jestřabí byli zvoleni následující občané: Ing. Pavel Šuráň čp. 81, Jindřich Hnilo čp. 70, Josef Černíček čp. 37, Stanislav Urban čp. 104, Mgr. Kateřina Šuráňová čp. 119, Zdeněk Strážnický čp. 118 a Marie Spáčilová čp. 42. Starostou obce byl na ustavující schůzi konané dne 4. listopadu 2014 zvolen popáté za sebou Ing. Pavel Šuráň, místostarostou obce se stala jako v roce 2010 opět žena, tentokrát Mgr. Kateřina Šuráňová.     

 

Kandidáti, kandidátky a volební účast

 

V obci Jestřabí od roku 1989 nekandidoval do obecního zastupitelstva žádný občan za jakoukoliv politickou stranu. Pouze v roce 1994 byly postaveny dvě kandidátky s názvem Sdružení nezávislých kandidátů (SNK). Ovšem neblahá zkušenost s přerozdělováním mandátů jednotlivým osobám v těchto volbách zapříčinila, že od roku 1998 až dosud kandiduje každý kandidát sám za sebe jako nezávislý kandidát (NK) bez politické příslušnosti k jakékoliv politické straně, sdružení, uskupení či kandidátce. Systém je spravedlivý, jelikož do zastupitelstva se dostanou ty osoby, které získají nejvíce hlasů.      

Nejvyšší volební účast byla v obecních volbách v Jestřabí zaznamenána v roce 1994, kdy se voleb zúčastnilo přes 85 % všech právoplatných voličů. Z 233 voličů se k volbám dostavilo 199. Tento počet již od té doby nebyl překonán. Tehdy také voliči rozdělili mezi kandidáty nejvyšší počet platných hlasů (1255). V komunálních volbách v letech 1998, 2002, 2006, 2010 a 2014 se volební účast pohybovala mezi 60-70 %. Nejnižší účast byla zaznamenána v roce 2002, tehdy se k volbám dostavilo pouhých 62 % oprávněných voličů. Nejvyšší počet voličů v porevoluční éře bylo zapsáno ve voličských seznamech v roce 2014, a to 249. Bohužel neznáme data z komunálních voleb z roku 1991, jelikož nejsou uvedena na webu Českého statistického úřadu.

Rok voleb

Zapsaní voliči

Vydané obálky

Volební účast %

Odevzdané obálky

Platné hlasy

1991

neznámé

neznámé

neznámé

neznámé

neznámé

1994

233

199

85,41

199

1255

1998

243

162

66,67

162

1004

2002

246

153

62,20

153

914

2006

248

162

65,32

162

862

2010

242

168

69,42

168

949

2014

249

165

66,27

165

787

 

Přehled zvolených členů obecního zastupitelstva

 

Jak z přiložené tabulky plyne, tak od roku 1989 se v Jestřabí uskutečnilo sedm voleb do samosprávy obce. V roce 1991 bylo zvoleno devítičlenné obecní zastupitelstvo, od roku 1994 pak vždy sedmičlenné. V obecních volbách v sedmi volebních obdobích bylo mezi lety 1991-2014 rozděleno celkem 51 mandátů (mezi 40 mužů a 11 žen). Vzhledem k tomu, že někteří zastupitelé zasedli v obecním zastupitelstvu opakovaně, tak se jednalo o 24 konkrétních osob, z toho šest žen (25 %). Nejčastěji byl do Zastupitelstva obce Jestřabí zvolen Ing. Pavel Šuráň – do zastupitelstva postoupil v každých volbách konaných od roku 1991 – tedy sedmkrát. Byl zvolen ve všech sedmi komunálních volbách konaných od osamostatnění Obce Jestřabí od roku 1991. Pětkrát byl zvolen Zdeněk Strážnický čp. 118, a to ve všech obecních volbách konaných od roku 1998 až dosud. Dvě osoby byly zvoleny čtyřikrát za sebou. První z nich byl Zdeněk Lamačka čp. 3, který byl zvolen v letech 1998, 2002, 2006 a 2010. Marie Spáčilová čp. 42 byla zvolena zastupitelskou ve všech volbách konaných od roku 2002 až dosud. Třikrát po sobě byl v letech 1998, 2002 a 2006 zvolen zastupitelem Václav Králík čp. 20. Jindřich Hnilo čp. 70 se stal zastupitelem v letech 1991, 1994 a pak až v roce 2014. Sedm osob bylo do zastupitelstva obce Jestřabí zvoleno celkem dvakrát. V roce 1991 a 1994 byli dvakrát po sobě zvoleni čtyři občané: Stanislav Tománek čp. 111, Stanislav Ptáček čp. 26, Josef Hyžík čp. 115 a Marie Hýblová čp. 123. V roce 2006 a 2010 byl dvakrát za sebou zvolen Josef Králík čp. 116 a v letech 2010 a 2014 Mgr. Kateřina Šuráňová čp. 119. Také Miroslav Mudrák čp. 9 byl zvolen dvakrát, poprvé v roce 1991, podruhé v roce 2006. Dalších 11 osob bylo do Zastupitelstva obce Jestřabí zvoleno jednou: Josef Hýbl čp. 32, Ludmila Fojtíková čp. 8 (1991), Josef Marek čp. 100 (1994), Miroslav Tománek čp. 97, Václav Vaněk ml. 14, Zdenka Králíková čp. 116 (1998), Petr Fojtík čp. 6, Pavel Miklas čp. 34 (2002), Ing. Věra Tománková čp. 97 (2010), Stanislav Urban čp. 104 a Josef Černíček čp. 37 (2014).  

Pokud by nás zajímala personální (dis)kontinuita členů obecního zastupitelstva, tak zjistíme, že nejvyšší míry kontinuity bylo dosaženo při volbách v roce 1994. Tehdy bylo do zastupitelstva zvoleno šest ze sedmi zastupitelů, kteří v něm zasedali již od roku 1991. Jediným nováčkem byl v roce 1994 Josef Marek čp. 100. Nejvíce se složení obecního zastupitelstva obměnilo v roce 1998, kdy v něm zůstal pouze jediný jeho člen z předchozího volebního období, a to Pavel Šuráň čp. 81. V roce 2002 byli opět zvoleni čtyři členové zastupitelstva a doplnili je tři nováčci. V roce 2006 bylo zvoleno znovu pět zastupitelů, jeden nový (Josef Králík čp. 116) a po 15 letech byl jeden znovuzvolen (Miroslav Mudrák čp. 9). Roku 2010 bylo do zastupitelstva zvoleno pět zastupitelů, kteří v něm zasedli již v předcházejícím volebním období. Nově byly zvoleny dvě ženy. V roce 2014 se obměnila tři místa v zastupitelstvu obce, nově byli zvoleni Stanislav Urban čp. 104 a Josef Černíček čp. 37, po 16 letech se do zákonodárného sboru obce vrátil Jindřich Hnilo čp. 70.

Nejvíce hlasů, které některý z kandidátů v naší obci v komunálních volbách po roce 1989 získal, byl v roce 1994 Stanislav Tománek čp. 111. Ten tehdy obdržel celkem 176 hlasů ze 199 možných. Získal tedy hlasy 88 % voličů, kteří se zúčastnili voleb. Ovšem nejvyššího podílu obdržených hlasů od všech hlasujících voličů získal v roce 1998 Ing. Pavel Šuráň. Tehdy získal 146 ze 162 všech odevzdaných hlasů, přičemž dostal hlas od 90 % voličů účastnících se voleb. Ing. Pavel Šuráň zvítězil ve volebním klání celkem čtyřikrát, a to v letech 1998, 2006, 2010 a 2014. Vždy jej následně na ustavující schůzi zvolilo obecní zastupitelstvo také starostou obce. V roce 1994 volby v Jestřabí vyhrál Stanislav Tománek, a i on byl následně zvolen starostou obce. V roce 2002 zvítězil o jeden hlas Zdeněk Strážnický, který se na ustavující schůzi vzdal nabízeného postu starosty obce ve prospěch druhého v pořadí. Tedy dá se nadneseně říci, že naše obec se snaží v porevoluční éře praktikovat přímou volbu starosty obce. Tedy zpravidla kandidát, který obdrží od voličů nejvyšší počet hlasů je pak následně členy zastupitelstva obce zvolen do čela obce. Přesná data z prvních samostatných porevolučních voleb do obecního zastupitelstva z Jestřabí z roku 1991 nejsou autorovi tohoto příspěvku známa.  

         

Vedení Obce Jestřabí

 

V čele obce se od roku 1991 vystřídali jen dva muži. Prvním byl Stanislav Tománek čp. 111, který byl starostou dvě volební období v letech 1991-1998 a Ing. Pavel Šuráň čp. 81, který byl starostou dokonce čtyři volební období mezi lety 1998-2014 a na páté funkční období byl zvolen v roce 2014. Na pozici zástupce starosty se vystřídali čtyři místostarostové, z toho dvě místostarostky. Po dvě volební období v letech 1991-1998 byl místostarostou obce Ing. Pavel Šuráň čp. 81. Ve třech volebních obdobích, které je vymezeno lety 1998 až 2010 pak Zdeněk Strážnický čp. 118. V předešlém volebním období v letech 2010-2014 byla první ženou na tomto postu Ing. Věra Tománková čp. 97. V roce 2014 byla zvolena zástupkyní starosty další žena, Mgr. Kateřina Šuráňová čp. 119. Obec Jestřabí vzhledem ke své velikosti nemá obecní radu, povinnosti obecní rady jsou zákonem svěřeny starostovi obce.    

             

Další zajímavosti

 

Členkou každého obecního zastupitelstva byla vždy alespoň jedna žena. Nejvíce žen zasedlo do obecního zastupitelstva v roce 2010, celkem tři ženy (Tománková, Spáčilová, Šuráňová). V roce 1991 byly zvoleny dvě ženy (Hýblová, Fojtíková), stejně tak v roce v roce 2014 (Spáčilová, Šuráňová). Jedna žena byla zvolena do obecního zastupitelstva v letech 1994 (Hýblová), 1998 (Králíková), 2002 (Spáčilová) a 2006 (Spáčilová).

Průměrný věk zvoleného zastupitelstva v okamžiku zvolení: v roce 1991 mělo nově zvolené zastupitelstvo bezmála 40 let. V roce 1994 měli zvolení členové zastupitelstva průměrně 45 let, zvýšil se věk tehdy znovuzvolených zastupitelů. V roce 1998, kdy proběhla výrazná personální obměna zastupitelstva obce došlo také k výraznému snížení průměrného věku na 36 let. V roce 2002 měli členové zastupitelstva průměrný věk, díky částečné obměně členů obecního zastupitelstva, jen o málo vyšší, přesně 36,3 roku. Od roku 2006 však průměrný věk stoupá. V roce 2006 byl průměrný věk zvoleného zastupitelstva 44 let, v roce 2010 dosáhl 47,3 roku a v roce 2014 pak bezmála 52 let. Nejčastěji bylo zastupiteli v okamžiku zvolení mezi 40 až 49 lety, a to v 18 případech. Celkem 17 zvolených zastupitelů mělo v okamžiku zvolení věk 30-39 let, 11 zastupitelů pak bylo ve věku 50-59 let, pouze jeden zvolený zastupitel byl šedesátník a čtyři kandidáti pak měli věk v rozmezí 20-29 let. Nejmladším zvoleným kandidátem do obecního zastupitelstva byl v roce 2002 Petr Fojtík čp. 6 (věk 23 let). Méně než 30 let měl v době zvolení ještě: Václav Vaněk čp. 14 (27 let v roce 1998), Miroslav Mudrák čp. 9 (28 let v roce 1991) a Václav Králík čp. 20 (29 let v roce 1998). Naopak nejstarším zvoleným zastupitelem je Stanislav Urban čp. 104, který byl poprvé do obecního zastupitelstva zvolen ve věku 68 let (2014).

Zvolení rodinných příslušníků. V žádném zastupitelstvu obce nezasedli blízcí rodinní příslušníci. V roce 1998 zasedla do obecního zastupitelstva Zdenka Králíková čp. 116, o osm let později pak její manžel Josef Králík. Jeho bratranec Václav Králík čp. 20 byl zastupitelem v letech 1998-2010 a oba zasedali v obecním zastupitelstvu v letech 2006-2010. Miroslav Tománek čp. 97 byl zvolen do obecního zastupitelstva v roce 1998, jeho manželka Věra pak v roce 2010. Sestra Miroslava Tománka, Marie Spáčilová byla zvolena v letech 2002, 2006, 2010 a 2014, přičemž v letech 2010-2014 zasedala v obecním zastupitelstvu spolu se svou švagrovou Věrou Tománkovou čp. 97.                              

 

Zdroje:

Český statistický úřad Volby.cz

Sčítání lidu v obci Jestřabí v roce 1991

Sčítání lidu v obci Jestřabí v roce 2001  

Šuráň, Pavel: Samospráva obce Jestřabí. In: Šuráň, P. – Fojtík, P.: Jestřabí 1503-2003. 500 let od první písemné zmínky. Jestřabí 2003.