Jdi na obsah Jdi na menu

Informace o obci

Obec Jestřabí se nachází v severní části CHKO Bílé Karpaty a zároveň náleží do etnografické oblasti Valašska. Rozkládá se podél silnice vedoucí ze Slavičína do Brumova-Bylnice. Katastr obce má rozlohu 389 ha. Do roku 1976 k obci Jestřabí náležela také osada Kochavec. Při posledním sčítání lidu v r. 2001 žilo v Jestřabí 318 obyvatel.


Jestřabí je poprvé uváděno v historických písemných pramenech roku 1503. Bylo dědičným manstvím hradu Brumova a zdejší manové zde měli tvrz. Z historických dokumentů se dovídáme pouze o jediném manu v Jestřabí, a to Janu Flajhovi (1527). Až do konce feudalismu (r.1848) náležela obec vždy k brumovskému panství a s ním měnila vždy svého majitele. Od roku 1850 je Jestřabí samostatnou obcí s vlastní samosprávou s vyjímkou let 1976-1991, kdy byla integrována společně se Štítnou nad Vláří a Popovem. K 1.1.2003 byla začleněna pod pravomoce tzv. malého okresu ve Valašských Kloboukách.


Školu děti navštěvují v sousední Štítné nad Vláří. V letech 1893-1974 mělo Jestřabí školu vlastní. V její budově se v současnosti nachází Mateřská škola. Jestřabí je přifařeno ke kostelu ve Štítné nad Vláří. K místním památkám patří kaple zasvěcená Panně Marii Svatohostýnské (1927), je to venkovská sakrální stavba, napodobující novorománský sloh. Na návsi, nedaleko kaple, je kamenný kříž z r.1906. Jsou zde tradiční organizace jako Sbor dobrovolných hasičů (od 1945), Český červený kříž (od 1953) a Sportovní klub Jestřabí (od 2005). 


V obci je obchod se smíšeným zbožím, hostinec a kulturní dům. Domácnosti vytápí své domy zemním plynem. Přes katastr obce je plánována  cyklostezka na trase Luhačovice – Vlárský průsmyk. Nedaleko Jestřabí vede železniční dráha Brno – Vlárský průsmyk s nejbližší zastávkou v Popově. Obec je sdružená v Mikroregionu Jižní Valašsko. Spolupracuje na projektu Čistá voda pro Dunaj, v plánu je výstavba čističky odpadních vod. 


Charakter lesů na katastru obce Jestřabí je smíšený (dub, habr). Přibližně 2 km severozápadně od vesnice je Chráněné území „Pod vrchy“ (na k.ú. Bohuslavice), kde se nachází bohatá populace sněženky podsněžníku a dalších jarních rostlin. V obci je vysázeno několik pamětních lip (1918, 1968). Kolem Jestřabí protéká řeka Vlára a právě zde má zachována svůj přirozený meandrující charakter. Potok, pravostranný přítok Vláry,  protékající obcí byl ve 40.- 60. letech zregulován – napřímen a sveden do kanalizace. V obci je vybudován veřejný vodovod.


Od roku 2001 používá obec Jestřabí vlastní symboly obce – znak a prapor. Do dnešních dnů se dochovaly staré místní tradice – Masopustní obchůzka maškar, u nás nazývaná „fašanky“, Velikonoční zvyk „tragačování“ (klepání) je předáván z generace na generaci spolu s „tragači“. 

 

 

Příspěvky

Symboly obce Jestřabí

Symboly obce Jestřabí

 
21. 12. 2010 | | Rubrika: Informace o obci | Fotografie: Symboly obce Jestřabí | Komentářů: 0

Zvolení členové zastupitelstva obce Jestřabí 2014-2018

Podrobně zde: www.volby.cz/pls/kv2014/kv1111

 
4. 11. 2014 | | Rubrika: Informace o obci