Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svobodné volby před 25 lety v naší obci

8. 6. 2015

Ve dnech 8. a 9. června 1990 se na území někdejšího Československa konaly první svobodné volby od roku 1946. Jestliže v období komunistického režimu (1948-1989) vybírali voliči z navržených kandidátů Národní fronty, nyní bylo k dispozici 23 politických stran a hnutí. Tehdejší volební systém byl poměrně složitý: každý volič měl k dispozici 3 volební lístky, z toho dva lístky použil při volbě do Federálního shromáždění – jeden do Sněmovny lidu, druhý do Sněmovny národů. Třetí lístek byl určen pro volbu do České národní rady (ta se po rozdělení Československa přeměnila v lednu 1993 v Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR). V důsledku 5 % hranice se do obou sněmoven a České národní rady dostaly pouze čtyři politické strany či hnutí: Občanské fórum (OF), Komunistická strana Československa (KSČ), Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko (HSD-SMS) a Křesťanská a demokratická unie (KDU).   

Poprvé v české historii nebyla účast u voleb povinná, avšak na celostátní úrovni, tak i v Jestřabí přišli k urnám voliči ve velmi hojném počtu. Na území dnešní České republiky se voleb zúčastnilo 96,8 % voličů, v Jestřabí 97,2 %. Z celkového počtu 212 zapsaných voličů starších 18 let zde volilo 206 občanů. Tedy pouze 6 právoplatných voličů se voleb z nějakého důvodu nezúčastnilo. Volby do federálního shromáždění v roce 1990 byly vnímány jako referendum o předchozí více než 40leté komunistické vládě. Na území České republiky vyhrálo volby Občanské fórum, které obdrželo do všech tří sněmoven 49,5 – 53,2 %, druhá byla KSČ s 13,2 – 13,8 %, třetí překvapivě „moravská národní strana“ HSD-SMS s 7,9 – 10 %, jako čtvrtá politická síla, která se do všech třech komor dostala, byla KDU s 8,4 – 8,8 %.

V Jestřabí byly do Sněmovny lidu Federálního shromáždění zvoleny strany v následujícím pořadí: nejvíce hlasů získala „moravská“ HSD-SMS, a to 37,1 % (75 hlasů), v pořadí druhá skončila KDU s 28,7 % (58 hl.), teprve na třetím místě se umístilo Občanské fórum s 25,7 % (52 hl.). Nejvíce hlasů do Sněmovny národů Federálního shromáždění v Jestřabí obdrželo Občanské fórum 34 % (68 hl.), následována HSD-SMS 27 % (54 hl.) a KDU 22 % (44 hl.). Při volbě do Sněmovny národů se v naší obci zrodilo jedno překvapení, když politické hnutí Spojenectví zemědělců a venkova obdrželo 10,5 % tj. 21 hlasů. Volby do České národní rady stejně jako do Sněmovny lidu FS vyhrála v Jestřabí „moravská strana“ HSD-SMS s 34,3 % (69 hl.), druhé skončilo OF s 33,8 % (68 hl.) a třetí KDU s 22,9 % (46 hl.). Na rozdíl od celorepublikové úrovně, jestřabští voliči takřka pominuli Komunistickou stranu Československa, která od nich získala v rozmezí 3,5 – 4,0 %. Ostatní kandidující strany v naší obci volili pouze jednotlivci, kromě hnutí Spojenectví zemědělců a venkova.

Když srovnáme zisky jednotlivých stran a hnutí na území dnešní České republiky a v Jestřabí ve volbách v roce 1990, zjistíme, že nejvíce v naší obci voliči preferovali „moravskou národní stranu“ HSD-SMS, která získala v Jestřabí poměrně tři a půl násobek hlasů oproti republikové úrovni (celkem 198 hl.). KDU získalo v Jestřabí bezmála trojnásobek % hlasů oproti republikové úrovni (celkem 148 hlasů). Naopak Občanské fórum zde získalo bezmála o 40 % méně než na republikové úrovni (celkem 188 hl.). Další stranou, která v naší obci ztratila, byla KSČ, která zde obdržela pouze čtvrtinu % hlasů jako na republikové úrovni (celkem 23 hlasů). Celkem ji v průměru volilo 3,8% jestřabských voličů. Lépe se v Jestřabí umístilo hnutí Spojenectví zemědělců a venkova, které zde obdrželo 4,6 % hlasů (celkem 28 hlasů).    

Tabulka s výsleky voleb v Jestřabí v roce 1990:

Svobodné volby před 25 lety v naší obci.pdf

 

Zdroje:

web Českého statistického úřadu http://www.volby.cz (volby 1990); web Českého rozhlasu: Petr Nováček: Volby před 25 lety – velké naděje, velká zklamání http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/petr-novacek-volby-pred-25-lety-velke-nadeje-velka-zklamani--1498868